Samlad kompetens inom

Kraftförsörjning

och

Energioptimering

Analys  - Uppgradering - Installation- Reparation - Underhåll

Våra tjänster

Kraftförsörjning och energioptimering

Vi arbetar i hela landet med industrianläggningar och fastigheter för att långsiktigt upprätthålla pålitlig kraftförsörjning, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för energianvändning.

Våra kunder är kraftbolag, operatörer för telekom, myndigheter och tillverkare av reservelverk och annan utrustning. 


Kraftförsörjning

Vi installerar utrustning för kraftförsörjning, genomför uppgraderingar och reparerar befintlig utrustning och apparaturer i anläggningar och fastigheter. Vi har t.ex. stor erfarenhet av reservkraftanläggningar av olika typer där vi gör nya installationer eller morderniserar befintliga anläggningar genom bl.a. byte av styrsystem.  

Förutom elektriker och montörer har vi resurser för t.ex. markarbeten och byggnationer. 


Energioptimering

Genom analyser och åtgärder i ventilations-, kyl- och värmeanläggningar effektiviserar vi energianvändningen, förbättrar inomhusklimatet och minskar klimatpåverkan.
Förutom analyser och åtgärder på befintliga anläggningar så utför vi även nya installationer i nya anläggningar.
En reducerad energianvändning leder till minskade driftkostnader och en reducerad negativ klimatpåverkan.

Läs mer här!


Komplett åtagande

Vi åtar oss gärna helhetsåtaganden: Från analys till provning innan leverans.

Analys och projektering

Projektledning

Genomförande

Slutprovning

Kontakta oss

Kraftförsörjning, projektledning och montör


Nicklas

Jonsson

Tel: +46 70-383 10 33

nicklas@ntechnordic.se

Energioptimering, projektledning


Olov

Berglund

Tel: +46 730-277817

olov@ntechnordic.se

Tekniker

Andreas

Åkerblom

Tel: +46 72-248 66 50

andreas@ntechnordic.se

Kraftförsörjning, projektledning och montör


Hans

Paulsson

Tel: +46 70-383 10 39

hans@ntechnordic.se

Montör, projektledning

Peter

Ejnebrand

Tel: +46 70-330 16 92

peter@ntechnordic.se

Kraftförsörjning

Nordic Technician AB

Bomplansvägen 29

835 41 Dvärsätt

Org: 559127-9632

E-post faktura: faktura@ntechnordic.se

Energioptimering

Nordic Technician Energy AB

Bomplansvägen 29

835 41 Dvärsätt

Org: 559429-9603

E-post faktur: faktura-nrg@ntechnordic.se

Om oss


Nordic Technician AB startades 2017 av Hans Paulsson och Nicklas Jonsson med inriktning på avbrottsfri kraft.


Sedan starten har vi utökat vår verksamhet genom vårt dotterbolag Nordic Technician Energy AB tillsammans med Olov Berglund som har djup kompetens inom bl.a. energioptimering.


Den samlade kompetensen inom kraftförsörjning och energioptimering innebär att vi kan erbjuda våra kunder helhetsåtaganden med goda samverkanseffekter och kostnadseffektiva genomföranden.  


unsplash