OPTIMERADE ENERGILÖSNINGAR

Våra tjänster

Genom analyser och åtgärder i ventilations-, kyl- och värmeanläggningar effektiviserar vi energianvändningen, förbättrar inomhusklimatet och minskar klimatpåverkan.


Förutom analyser och åtgärder på befintliga anläggningar så utför vi även nya installationer på i nya anläggningar.
En reducerad energianvändning leder till minskade driftkostnader och en reducerad negativ klimatpåverkan.


Exempel på våra tjänster:

 • Energiberäkningar
 • Energikartläggningar inom fastighet och industri
 • Projektledning
 • Injustering
 • Felsökning av VVS-tekniska system
 • Temperatur och flödesmätningar
 • Helhetsåtagande
 • Avancerade beräkningar ( IDA, CFD …)
 • Utredningar av inomhusklimat
 • Energieffektivisering av fastigheter och industri
 • Enerergiuppföljning
 • Dimensionering av energisystem
 • Energisamordnare
 • Energiinventeringar
 • Hållbarhetsberäkningar
 • Visualisering
 • SWOT/konsekvensanalyser
 • Beräkning av klimatpåverkan
 • LCC-kalkyler


EnergioptimeringKomplett åtagande

Vi åtar oss gärna helhetsåtaganden: Från analys till provning innan leverans.

Analys och projektering

Projektledning

Genomförande

Slutprovning

Kontakta Energy 

Olov Berglund

Tel: +46 730-277817

E-post: olov@ntechnordic.se

Nordic Technician Energy AB

Bomplansvägen 29

835 41 Dvärsätt

Org: 559429-9603

E-post: fakturaenergy@ntechnordic.se

Om oss

Nordic Technician AB startades 2017 av Hans Paulsson och Nicklas Jonsson med inriktning på avbrottsfri kraft.


Sedan starten har vi utökat vår verksamhet genom vårt dotterbolag Nordic Technician Energy AB tillsammans med Olov Berglund som har djup kompetens inom bl.a. energioptimering.


Den samlade kompetensen inom kraftförsörjning och energioptimering innebär att vi kan erbjuda våra kunder helhetsåtaganden med goda samverkanseffekter och kostnadseffektiva genomföranden.  


unsplash