Vi bidrar till

Sveriges kraftförsörjning

Installation - Ombyggnation och uppgradering - Reparation - Underhåll

Vi stödjer Barncancerfonden

Om oss

NtecH startades 2017 av Hans Paulsson och Nicklas Jonsson.


Vi installerar utrustning för kraftförsörjning, genomför uppgraderingar och reparerar befintlig utrustning i anläggningar för kraftförsörjning. Förutom elektriker har vi resurser för t.ex. markarbeten och byggnationer.


Vår främsta kompetens är inom avbrottsfri kraft, t.ex. dieseldrivna reservkraftaggregat.


Förutom det praktiska genomförandet i projekten åtar vi oss även projektering, projektledning, dokumentation och slutprovning.


Vi arbetar över hela landet.


Läs mer om vad vi kan hjälpa er med på "Våra tjänster" nedan.


Våra tjänster

Kraftförsörjning

I hela landet arbetar vi med olika anläggningar för att upprätthålla pålitlig kraftförsörjning.

Vi åtar oss även uppdrag inom andra tekniska områden.

Installation

Ombyggnation

Reparation

Underhåll

Komplett åtagande

Vi åtar oss gärna ett ännu större ansvar i våra åtaganden:

Projektering

Förstudie, planering och kostnadskalkyl.

Projektledning

Projektledning av genomförandet för att uppnå överenskomna mål.

Genomförande

Genomförande av uppdrag med kostnadseffektiva metoder. 

Provning

Dokumenterad slutprovning som styrker att uppfyllda mål och krav är uppfyllda.

Kontakta 

Nordic Technician AB

Bomplansvägen 29

835 41 Dvärsätt

Org: 559127-9632

E-post: faktura@ntechnordic.se

Hasse

Tel: +46 70-383 10 39

E-post: hans@ntechnordic.se

Peter

Tel: +46 70-330 16 92

E-post: peter@ntechnordic.se

Nicklas

Tel: +46 70-383 10 33

E-post: nicklas@ntechnordic.se